Kosten

Meer energie en levens plezier

Zet het zelfgenezend vermogen aan het werk!

De behandeling of een deel ervan wordt eventueel vergoed door uw ziektekostenverzekeraar; afhankelijk van uw polis.

Kosten van een behandeling/massage:
20 minuten kennis makings consult € 27,50
55 minuten € 79,00
eerste consult, incl intake gesprek is vaak 1,5 uur € 118,50

Kosten van een borstweefsel behandeling:
eerste consult, incl intake gesprek is vaak 1,5 uur € 118,50
vervolg consult €90,00 als je 3 of meer behandelingen boekt in 1 jaar is de prijs voor een vervolg consult € 79,00

Qigong Sensorische Therapie 
Is ook beschikbaar online met persoonlijke video sessies.

Als je de training wil volgen om een betere band te krijgen met je kind en er zijn geen gedragsproblemen of ontwikkelingsachterstand dan is het ook mogelijk om alleen de training te volgen en losse sessies te boeken. Kosten voor de training: €295

Pakket prijs €995:
– Training ouders van +/- 3-4 uur
– 10 sessies persoonlijke begeleiding gemiddeld 1 x per week, soms in het begin vaker, de ouder leert de technieken af te stemmen op de behoeftes van hun kind, deze kan van dag tot dag verschillen. De therapie wordt door de meeste aanvullende verzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed.

Annuleren van een afspraak is kosteloos mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor aanvang.

Shiatsu Wageningen

De praktijk dient aan diverse wetgeving te voldoen. Door op de vet gedrukte tekst hieronder te klikken kunt u meer lezen over de genoemde onderwerpen. 

Wetgeving De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) Praktijk Shiatsu Wageningen valt onder de Wkkgz en is aangesloten bij een geschillencommissie die goedgekeurd is. Voor Klacht- en tuchtrecht, zie hierboven. Voor meer informatie over de Wkkgz zie: brochure Wkkgz.

Wet WGBO. In deze wet wordt onder meer recht van inzage in het eigen medische dossier geregeld. Ook bevat de WGBO een informatieplicht en toestemmingsvereiste. De zorgverlener is verplicht de patiënt naar redelijkheid te informeren en deze toestemming voor een behandeling te vragen (bij kinderen: de ouder of voogd). De patiënt is verplicht de zorgaanbieder correct en zo volledig mogelijk te informeren.

Dossier en geheimhouding Alma Timmer staat geregistreerd bij het College Persoonsbescherming. Dit houdt in dat ik alle gegevens die ik verkrijg veilig opberg zodat deze niet door anderen gezien kunnen worden. Tevens zal ik geheimhouding betrachten ten aanzien van de cliënt en de in het dossier vermelde gegevens. De cliënt heeft het recht tot inzage van het eigen dossier.  

AVG Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.  Voor de privacyverklaring zie hierboven.

Alma Timmer 06 474 126 88
Jan Slauerhoffstraat 7
6708 RJ Wageningen
Telefonisch spreekuur op maandagochtend  8.00-8.30 uur
Email: shiatsu.massage.wageningen@gmail.com
KvK nummer 27263765

Disclaimer

           nvst-logo-kl.gif

Alma Timmer is lid van beroepsvereniging NVST, www.nvst.nl en ik ben geregistreerd bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

 

UA-168573094-1