Qigong Sensorische Therapie

Qigong Sensorische Therapie of Qigong massage komt uit China waar deze therapie al duizenden jaren gebruikt wordt om een verscheidenheid van aandoeningen bij kinderen en volwassenen te behandelen. Het Qigong Sensorische Therapie programma (QST) is ontwikkeld voor kinderen met autisme. De behandeling kan thuis gegeven worden en zorgt ervoor dat de symptomen van autisme merkbaar verminderen, gedragsproblemen gaan over of worden beter hanteerbaar.

Kinderen met autisme hebben vaak ontwikkelings- of gedragsproblemen. Vaak ondervinden ze ook moeilijkheid met aanraking, zullen ze fysiek contact proberen te vermijden en zijn overgevoelig voor (geluid)prikkels.

Fysiek contact is de oudste en meest effectieve manier om jonge kinderen te troosten. Autistische kinderen kunnen fel en atypisch reageren op aanraking. Het gevolg is dat ouders en kind lichamelijk contact gaan vermijden.

Onderzoek wijst uit dat Qigong Therapie werkt bij kinderen met o.a. autisme, syndroom van Down, ADHD/ADD, hersenletsel, epilepsie en sensorische informatieverwerkings problemen. (kijk hier voor meer research gegevens.)

Er zijn specifieke technieken voor elke uitdaging en elk probleemgebied op de huid zoals het hoofd, de vingers en de tenen. Na verloop van tijd wordt de massage als ontspannend en aangenaam ervaren en kan je als ouder aanraking weer gebruiken om je kind op een natuurlijke manier te helpen in zijn leerproces en ontwikkeling.

Qigong Sensorische Therapie:

Ik kan ouders trainen en begeleiden met de Qigong Sensorische Therapie. Als het om kinderen gaat die een ontwikkelings achterstand hebben en/of nog geen spraak, begin ik met een uitgebreid intake gesprek waarbij we het niveau van het kind bepalen en waarna ik een behandelplan kan opstellen.

In het geval dat het gaat om een kind met achterstand, volgen hierna minimaal 10 afspraken waarbij ik de ouders begeleid in het geven van de Qigong massage. Deze afspraken kunnen ook via skype. Klik aan de volgende link voor de kosten.

Ouders met kinderen zonder ontwikkelings achterstand zijn welkom, de Qigong massage is voor ieder heerlijk om te ondergaan.

Qigong Sensorische Therapie is ook geschikt voor volwassenen, ik train ook hulpverleners in een verzorgings tehuis of partners van.

Ouder/hulpverlener training online beschikbaar en in Wageningen (ik kan ook op locatie trainen voor meerdere gezinnen of hulpverleners)

Meer informatie QST lezing

#LoveLife #Autism #ASD #ASS #TSA #Autisme #QST #QigongMassage #SensoryMassage #DrLouisaSilva #QSTTestimonial #Sensory #SPD #AutismResearch #Training #Coaching #SensoryTherapy #AutismParent #AutismProfessional #MedicinalQigong

UA-168573094-1