Werkwijze

Mensen die met klachten komen, doorlopen, bij Alma, de volgende stappen:
Anamnese (uitgebreid intakegesprek) om meer informatie te verkrijgen over de persoon, de lichamelijke klacht(en) en het ontstaan van deze klacht(en),
Diagnose om een goed beeld te krijgen van de huidige toestand van de persoon,
Behandelplan op maat is een plan van aanpak, met als doel de gezondheid te verbeteren,
Behandeling(en),
Evaluatie
voordat ik een vervolg behandeling begin evalueren we eerst wat er gebeurt is na de vorige behandeling, wat voor effect heeft de behandeling gehad zijn er nog voorvallen geweest die invloed hebben op de balans in de meridianen. Zonodig anticiperen we op de nieuwe ontstane situatie.

Bij mijn behandelingen ga ik uit van de vijf natuurgerichte principes:
1. Energie: Hoe staat het met je energie niveau? In de Anamnese, bij de shiatsu en/of massage geven we hier veel aandacht aan;
2. Prikkeloverdracht: Waar zitten de blokkades, hoe goed stromen de meridianen, met shiatsu en/of massage werken we hieraan;
3. Drainage: Door blokkades op te lossen komen er afvalstoffen vrij die we met shiatsu, massage en/of oefeningen afvoeren;
4. Voeding: Tijdens de anamnese en behandeling hebben we het ook over voeding. Misschien moet je je dieet wat aanpassen. Soms adviseer ik om extra vitamines, supplementen en/of celzouten van dr. Schussler in te nemen;
5. De psyche en het (on)bewust ziekmakende gedragspatroon: Sommige blokkades zijn ontstaan door gebeurtenissen die je hebt meegemaakt. Je opvoeding, je omgeving heeft hier misschien een rol in gespeeld. Door middel van shiatsu, orgaan massage (CNT), systemische (baarmoeder) opstelling(en) en/of EFT werken we hier aan, zodat je je bewuster wordt van jezelf en niet in herhaling valt.

 

UA-168573094-1