Traumaverwerking

Ieder mens maakt in zijn leven nare, ingrijpende en soms zelfs zeer schokkende gebeurtenissen mee. Een ingrijpende gebeurtenis is een ongebruikelijke ervaring die je uit je evenwicht brengt. Soms heet een ingrijpende gebeurtenis ook wel een traumatische ervaring. Je mag stellen dat je bij een traumatische ervaring een psychische wond oploopt. Psychologische wonden (trauma’s) krijgen zelden de aandacht die ze verdienen. We zijn geneigd pijn te verdringen, waardoor deze zich gaat uiten in spanningen, geestelijke en lichamelijke klachten.

 

Trauma verwerking

Voorbeelden van ingrijpende gebeurtenissen zijn:
• problematische jeugdervaringen,
• langdurige ruzies en conflicten
• burn out,
• overlijden van een dierbare,
• scheiding,
• slachtoffer of getuige zijn van mishandeling /een ernstig geweldsmisdrijf, (zien van) zinloos geweld,
• getuige of slachtoffer zijn van huiselijk geweld,
• slachtoffer of getuige zijn van een zedenmisdrijf: aanranding, verkrachting, pedofilie, incest,
• ernstige/langdurige ziekte/ziekenhuisopname/operatie,
• verkeersongevallen (eventueel met als gevolg chronische pijn),
• oorlogservaringen,
• natuurrampen (aardbevingen, stormen, branden),
• trein-, scheeps- of vliegtuigongelukken/-rampen.

 

Niet alleen de ernst van de situatie maar ook eerdere ervaringen bepalen de mate, waarin de schok wordt ervaren. Voor het verwerken van trauma`s zet ik vaak Shiatsu, EFT, (Emotional Freedom Techniques), CNT (Chi Nei Tsang, orgaan massage) of systemische (baarmoeder) opstelling(en) in.

UA-168573094-1